Estiyanti, Ni Made, Anak Agung Ayu Putri Ardyanti, & I Gusti Lanang Agung Raditya. " INOVASI KEMASAN PRODUK BALI ETAWA FARM." Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat [Online], 4 (2019): 1105 - 1109. Web. 27 Oct. 2020